نام حسین
نام خانوادگی صباغیان بیدگلی
رشته تحصيلي مهندسی کامپیوتر، معماری سیستمهای کامپیوتری
مدرک تحصیلی PhD
کشور محل اخذ مدرک تهران
مرتبه علمي استادیار
نوع استخدام رسمی آزمایشی
نوع همکاری هیأت علمی رسمی
دانشکده دانشکده مهندسی -
پست الکترونیکی hsabaghianb@kashanu.ac.ir
 
اخبار